Calendar

Nov
11
Fri
Veteran’s Day – No School
Nov 11 all-day
Nov
18
Fri
Minimum Day
Nov 18 @ 12:32 pm
Nov
21
Mon
Unassigned Day – No School
Nov 21 – Nov 23 all-day
Nov
24
Thu
Thanksgiving Holiday – No School
Nov 24 – Nov 25 all-day
Dec
5
Mon
Crave Cafe Fundraiser
Dec 5 all-day
Dec
16
Fri
Minimum Day
Dec 16 @ 12:32 pm
Dec
19
Mon
School Recess – Winter Break
Dec 19 2022 – Jan 6 2023 all-day
Jan
16
Mon
Dr MLK Birthday – No School
Jan 16 all-day
Feb
20
Mon
President’s Day – No School
Feb 20 all-day
Mar
31
Fri
Cesar Chavez Day – No School
Mar 31 all-day
Apr
3
Mon
Spring Recess – No School
Apr 3 – Apr 7 all-day
Apr
24
Mon
Armenian Genocide – No School
Apr 24 all-day
May
29
Mon
Memorial Day – No School
May 29 all-day